Capio i korthet

Capio-koncernen är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag.

Capio är en ledande paneuropeisk vårdgivare och erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fem länder genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Under 2016 tog Capios 12 4351 medarbetare emot 4,7 miljoner2 patientbesök i våra verksamheter i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 14 069 MSEK. Capio AB (publ) är sedan den 30 juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "CAPIO".

Sverige
Ett akutsjukhus, två närsjukhus, 29 mottagningar för specialistvård, 14 mottagningar för psykiatrisk vård och 83 mottagningar för primärvård.

Norge
Åtta medicinska center och fem specialistkliniker med inriktning på ätstörningsvård, sjukgymnastik och ögonsjukvård.

Danmark
Sex specialistsjukhus och röntgenmottagningar.

Frankrike
Åtta akutsjukhus, elva lokalsjukhus och tre specialistkliniker för rehabilitering och psykiatri samt ett dagkirurgiskt centrum.

Tyskland
Fem allmänna sjukhus, fyra specialistkliniker med fokus på venkirurgi, en specialistklinik med fokus på ögonsjukvård och sju öppenvårdsmottagningar.


1 Antal medarbetare avser antal anställda uttryckt som heltidstjänster i genomsnitt under året.

2 Antal patientbesök avser antal öppenvårds- och slutenvårdstillfällen.