Tydlig organisation

Skapa en organisation för ständiga initiativ och förbättringar

Allt vi gör utgår från patienternas perspektiv. Därför bygger vi vår verksamhet nedifrån och upp. Att vi har patienten för ögonen innebär även att vi inte väntar på order, vi tar initiativ. Vår kultur innebär att det är medarbetarna i linjen som har initiativet och ansvaret att genomföra förbättringar. Det är läkarna, sjuksköterskorna och all annan personal som möter patienterna på våra mer än 600 vårdenheter. Och det är de som har bäst kunskap om hur förbättringarna bör ske på just deras enheter.

Varje vårdenhet leds av en chef som har tydliga befogenheter och ansvar för att nå uppsatta mål. På så sätt utnyttjar vi kunskapen hos våra enhetsansvariga bäst, samtidigt som medarbetarna får möjlighet att växa och se att deras kunskap och initiativ gör skillnad. Det ökar kvaliteten och produktiviteten. På så sätt blir vi bättre på att bota, lindra och trösta fler patienter.

Vi vet att Capio-modellen fungerar. När medarbetarna känner delaktighet och övertygelse om att de kan påverka sin arbetssituation skapas bättre vård för patienterna på ett systematiskt sätt.