Operationell excellence

Kontinuerlig utveckling bygger medicinsk excellens

Vår organisation – med ansvar och befogenheter till chefer i linjen, lättbegripliga nyckeltal som direkt speglar verksamheten och medveten satsning på internutbildning och interna karriärvägar – skapar successivt allt mer detaljerad kunskap. Kunskapen driver utvecklingen av organisationen i riktning mot allt högre specialisering och införandet av nya behandlingsmetoder som följer av den allmänna medicinska utvecklingen.

Vi inför nya metoder och utvecklar program för att skapa ökad vårdkvalitet. Här krävs det ibland mod för att våga ifrågasätta traditioner inom vården. Avskaffandet av den traditionella läkarronden är ett sådant exempel. Utvecklandet av en metod för höft- och knäproteskirurgi i öppenvård ett annat. Vårt mål är alltid att sprida specialistkompetenser vidare i organisationen, så att fler patienter kan få ta del av dem.

Hur våra fastigheter och lokaler är utformade har också stor betydelse för kvaliteten i vården. Vår utrustning ska vara den bäst lämpade för varje insats. Många av de operationer som tidigare krävde att patienten blev kvar på sjukhus i flera dagar kan med moderna processer, metoder och utrustning genomföras på väsentligt kortare tid och ibland kan patienten till och med åka hem bara någon timme senare, vilket till exempel ställer krav på att lokalerna är utformade för att stödja dessa förändrade patientflöden.