Historik

 1. • Sedan november 2018 är Ramsay Générale de Santé (Ramsay GdS) Capios ägare och den nya, sammanslagna Koncernen är en ledande vårdgivare i Europa med ett brett vårderbjudande av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina verksamheter i sex länder.

  Capios ansökan om avnotering godkändes den 14 november av Nasdaq Stockholm och sista handelsdag var den 28 november 2018.

  • Capio får förlängt avtal att driva Capio S:t Görans sjukhus från 2022 till 2026 och tilldelas två avtal inom basgeriatrik i Stockholm.

  • Capio förvärvar den svenska sjukvårdsgruppen Legevisitten som bedriver specialistvård, främst inriktad på vård av den äldre patienten, och primärvård.

  • Capio förvärvar den svenska primärvårdsgruppen Novakliniken som bedriver verksamhet vid åtta vårdcentraler och två filialer samt erbjuder viss företagshälsovård och tandvård, i sydöstra Skåne.

 2. • Capio Läkargruppen tecknar ett nytt avtal med Region Örebro
  • Under året förvärvas två nya kliniker inom ortopedi i Århus och Viborg, Danmark
  • Capio förvärvar en specialistklinik inom ögonsjukvård i Bremen, Tyskland, samt en i Oslo, Norge
  • Capio förvärvar den svenska sjukvårdskoncernen Backa Läkarhus bestående av elva primärvårds- och nio rehabiliteringsenheter i Västra Götalandsregionen (VGR), samt en närakut i region Halland

 3. • Capio går in på den danska marknaden genom att förvärva den näst största privata sjukvårdskoncernen CFR Hospitaler
  • Capio Clinique du Domont öppnar norr om Paris. Det är ett sjukhus för
  enbart öppenvård och det första i sitt slag i Frankrike
  • En ny, större akutmottagning öppnas på Capio S:t Göran sjukhus
  i Stockholm. Kapaciteten ökar därmed till 100 000 patienter per år

 4. • Capio förvärvar Capio Clinique du Parisis vilket stärker det regionala nätverket i Paris-regionen

  • Det nya moderna sjukhuset Capio Clinique Belharra öppnar i Bayonne

  • Capio förvärvar två kliniker i Norge och skapar en rikstäckande närvaro med vårderbjudande i Norges samtliga hälsoregioner

  • Capio börsnoteras på Nasdaq Stockholm den 30 juni

 5. • Capio förvärvar två vårdcentraler i Falkenberg och en hjärtmottagning i Varberg

  • Volvat öppnar ny mottagning i centrala Oslo

 6. • Capio Movement får förtroendet att bedriva reumatologi i Region Halland

  • Capio utvidgar verksamheten inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård vid Nacka Närsjukhus i Stockholm

  • Capio tecknar nytt avtal om Nackageriatriken i Stockholm

 7. • Capio förvärvar Ulriksdal sjukhus i Bergen, Norge

  • Capio förvärvar Carema Sjukvård i Sverige vilket ökar antalet vårdcentraler i Sverige till över 70. Inom specialistvård ökar verksamheten med cirka 25%

  • Capio förvärvar Blausteinklinik, en specialistklinik för venkirurgi, i södra Tyskland

  • Capio vinner upphandling om att driva S:t Görans akutsjukhus i Stockholm till och med 2021 med möjlighet till fyra års förlängning

  • Capio gör kompletterande förvärv av vårdcentraler i Sverige

 8. • Capio vinner upphandling om att driva Lundby Närsjukhus, Göteborg, i ytterligare sex år

  • Capio förvärvar sjukhuset Aguiléra i Biarritz, Frankrike

  • Capio förvärvar det ortopediska specialistsjukhuset Domont i Frankrike

  • Capio förstärker specialistvården i Sverige med den dagkirurgiska kliniken Capio Arenakliniken och förvärv inom kirurgi, CFTK (Centrum för titthålskirurgi), och gynekologi, Capio Specialistcenter Kista, i Stockholm och förvärv av det ortopediska specialistsjuk- huset Movement Medical i Halmstad

  • Capio förvärvar två vårdcentraler i Sverige och utökar med en öppenvårdsmottagning i Tyskland

 9. • Capio vinner upphandlingar om beroendevård i Stockholm, Capio Maria, och psykiatrisk öppenvård i Östergötland, Capio Psykiatri

 10. • Capio införlivar förvärv av Kvalita Närsjukvård med vårdcentraler i Stockholm och Örebro

 11. • Capio förvärvar vårdcentraler i Stockholm och inleder verksamhet inom primärvård

 12. • Capio förvärvar Vena Fachkliniken med specialistkliniker inom venkirurgi i Tyskland

 13. • Capio får nya ägare och förvärvas av fonder rådgivna av Apax Worldwide, Nordic Capital och Apax Frankrike. Capio avnoteras från Stockholmsbörsen

  • Capio förvärvar tyska sjukvårdsgruppen Deutsche Klinik GmbH omfattande bland annat fem sjukhus

  • Capio förvärvar nio kliniker i Frankrike med inriktning på kirurgi, medicin och obstetrik

 14. • Capio förvärvar det största privata sjukhuset i Frankrike, Clinique des Cèdres, i Toulouse

 15. • Capio går in på den franska sjukvårdsmarknaden genom förvärv av det näst största privata sjukvårdsbolaget med 16 kliniker

 16. • Capio noteras på Stockholmsbörsen

 17. • Capio förvärvar och börjar driva S:t Görans Sjukhus, Stockholm

  • Capio går in på den engelska marknaden och förvärvar Florence Nightingale sjukhus i London, Storbritannien

 18. • Capio går in på den norska marknaden genom förvärv av privata Volvat- gruppen

  • Capio förvärvar Svenska Cityklinikerna vilket skapar en god täckning av vårdtjänster i södra Sverige

 19. • Capio förvärvar Lundby Sjukhus, Göteborg

  • Capio bildas som affärsområde Bure Hälsa och Sjukvård inom Bure Equity AB