Människorna gör skillnaden

Genom vårt arbetssätt vill vi bidra till förnyelse av sjukvården, så att fler patienter får tillgång till vård av högre kvalitet. Vill du bli en av oss?

Capios organisation tar sin utgångspunkt i patienten och teamet runt honom eller henne. Verksamheten byggs underifrån med decentraliserat ansvar, så att de som arbetar nära patienterna styr utvecklingen. I linje med detta hanteras Capios rekryteringsbehov direkt i våra vårdenheter och inte centralt.

För mer information om att arbeta i Capio och lediga tjänster välkommen att kontakta den vårdenhet du är intresserad av direkt eller se respektive lands webbplats.

Sverige
Capio Sverige

Norge
Volvat
Capio Anoreksi Senter

Frankrike
Capio Frankrike

Tyskland
Capio Tyskland

Danmark
Capio Danmark