Koncernchefens kommentar

I framkant inom Modern Medicin och redo för tillväxt

Capio har erbjudit sjukvård sedan 1994 och har utvecklats till en paneuropeisk vårdgivare.

Vi drivs av våra värden Kvalitet, Medkänsla och Omsorg och strävar efter bästa möjliga livskvalitet för varje patient. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler.

Capios medicinska strategi är att driva kvalitetsförbättringar genom att införa nya, evidensbaserade behandlingsmetoder som minskar den fysiska påfrestningen vid behandling och hjälper patienter att nå en snabbare återhämtning (”Rapid Recovery”).

Detta möjliggör också kortare medelvårdtid eller till och med öppenvårdsbehandling, förbättrad produktivitet och bättre resursutnyttjande till nytta för patienter, medarbetare och samhället i stort. Under 2016 tog mer än 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök på våra enheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 14 069 MSEK.