Koncernchefens kommentar

Digitalisering och specialisering visar vägen framåt

Vård där du är och när du behöver. Under 2017 har vi inlett vår digitala utveckling där vi hjälper våra patienter heldigitalt eller i kombination med vår fysiska primär- och specialistvård. Det digitala erbjudandet blir en viktig ingång till bättre och snabbare vård.

Specialisering för högre vårdkvalitet utan väntan. Vi tog viktiga steg 2017. I Sverige skapade vi en fullt specialiserad ortopediverksamhet under en gemensam ledning och i Frankrike startade vi förändringen mot specialisering och renodling av våra 22 sjukhus och specialistkliniker. Specialiseringen fortsätter nu i alla länder och förbättrar den
medicinska kvaliteten och driver produktivitet för bättre resursutnyttjande utan köer.

Koncernens finansiella utveckling 2017 utmanades återigen av betydande prissänkningar i Frankrike samt en lägre marknadstillväxt under delar av året i den franska marknaden. Våra insatser för att motverka detta resulterade i att vi kunde uppvisa en solid utveckling under det fjärde kvartalet och vi är nu redo att öka takten i digitalisering och specialisering inom hela Koncernen för ökad tillväxt och marginalutveckling.