Ramsay Générale de Santé ny ägare av Capio

Sedan november 2018 är Ramsay Générale de Santé (Ramsay GdS) Capios ägare och den nya, sammanslagna Koncernen är en ledande vårdgivare i Europa med ett brett vårderbjudande av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina verksamheter i sex länder. De två koncernerna delar synen på kvalitet och innovation inom sjukvård och kommer att använda sin samlade kompetens för att fortsätta utveckla sjukvården med patienternas bästa som utgångspunkt. För mer information om Ramsay Générale de Santé vänligen se www.ramsaygds.fr

Bakgrund

I juli 2018 lämnade Ramsay GdS ett offentligt uppköpserbjudande till Capios aktieägare och när den förlängda acceptfristen avslutades den 7 november hade Ramsay GdS blivit ägare till cirka 98,51% av det totala antalet aktier och röster i Capio (motsvarande 139 050 816 aktier). Därutöver har Ramsay GdS påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget. Capios ansökan om avnotering godkändes den 14 november av Nasdaq Stockholm och sista handelsdag var den 28 november 2018.

Innan Capio blev en del av Ramsay GdS var Capio AB ett börsnoterat bolag (juni 2015-november 2018) och handlades på Nasdaq Stockholms mid cap-lista.

För mer information om Ramsay Générale de Santés övertagande av Capio se www.ramsaygds.se/sv/