Sju trender pekar ut vägen

De europeiska sjukvårdssystemen påverkas ständigt av utvecklingen i samhället i stort. Förändringar sker snabbt inom ekonomin, tekniken går snabbt framåt och de demografiska förändringarna är betydande i alla europeiska länder.

Denna utveckling medför betydande utmaningar för sjukvårdssystemen i att finansiera och tillhandahålla vård av hög kvalitet och tillgänglighet för alla. Samtidigt innebär dessa strömningar i samhället stora möjligheter och drivkrafter för de oundvikliga förändringar som sjukvården i Europa står inför.

Capio ser en rad långsiktiga trender som är relevanta för alla europeiska länder för att förstå och fånga upp den långsiktiga utvecklingen och hur den påverkar Capios sätt att organisera och ge sina patienter vård. Det är utgångspunkten för Capios långsiktiga strategi och vårderbjudande, som bygger på vård av hög kvalitet och en effektiv och ansvarsfull användning av resurser.