Trender inom sjukvård

Sjukvård är en integrerad och viktig del av de flesta samhällen. För de europeiska länderna innebär dagens samhällsutveckling att behovet av vård ökar samtidigt som det finns utmaningar i att kunna finansiera en högkvalitativ sjukvård med god tillgänglighet för alla medborgare. Lösningen ligger i förbättrad effektivitet och produktivitet i den vård som tillhandahålls. De långsiktiga samhällstrenderna är utgångspunkten för Capios strategi och vårderbjudande.