Ökat vårdbehov pressar betalningsförmågan

Capio ser tre huvudsakliga drivkrafter bakom den växande efterfrågan på sjukvård och medföljande kostnader. Befolkningsandelen som är 60 år och äldre ökar oproportionerligt mycket i Europa på grund av de höga födelsetalen efter andra världskriget. Medicinska framsteg och förmågan att behandla sjukdomar bidrar till en allmänt ökad medellivslängd och gör att fler patienter kan behandlas. Kroniska sjukdomar, som exempelvis diabetes, fetma och vissa kardiovaskulära sjukdomar, ökar och behandlas under längre tidsperioder.

Samtidigt som dessa faktorer ökar behovet och samhällets kostnader för sjukvård, så förväntas den arbetande andelen av befolkningen som finansierar sjukvården att minska, vilket leder till ansträngda offentliga sjukvårdsbudgetar. Behovet av högkvalitativ sjukvård till lägre kostnad för samhället har därför aldrig varit större.