Förebyggande sjukvård ökar

En betydande del av världens befolkning lever idag med sjukdomar som kan förebyggas. För individen innebär det onödigt lidande och för samhället höga kostnader för vård. Digital teknik och stora datamängder möjliggör att preventiva sjukvårdstjänster och riskscreening av till exempel högriskgrupper får en allt större utbredning. Att individer bryr sig mer om sin egen hälsa gör också att tjänster som erbjuder diagnostik och hälsokontroller efterfrågas i allt större utsträckning. Preventiv sjukvård som har det friska snarare än det sjuka i fokus ökar därmed i betydelse.