Patientinflytandet allt större

Patienter blir allt mer medvetna och informerade om sitt hälsotillstånd och engagerade i behandlingen. Det pågående maktskiftet mellan den medicinska professionen och patienterna drivs av förändringar i beteende, digitalisering och lagstiftning. Patienter tar ett större ansvar för sin egen behandling och kräver allt högre tillgänglighet och snabb återhämtning. I Sverige driver den nya patientlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, på utvecklingen mot nya arbetssätt och målet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.