Ökad specialisering och fler ”centers of excellence”

Ökad specialisering ger förbättrad kvalitet och högre produktivitet eftersom specialisering ökar läkares, sjuksköterskors och annan medicinsk personals expertis och möjliggör för dem att utveckla och bibehålla spetskompetens. Utvecklade sjukvårdssystem strävar därför efter att koncentrera volymer till nivåer där antalet behandlingar eller operationer per läkare blir tillräckligt höga för att kunna driva kvalitets- och produktivitetsförbättringar. Trenden mot ökad specialisering är i linje med skiftet från sluten- till öppenvård och den ökade tillämpningen av LEON. Utvecklingen driver också en ökad förekomst av så kallade centers of excellence.