Fler "Centers of Excellence"

Ökad specialisering ger förbättrad kvalitet och högre produktivitet eftersom ökad specialisering ökar läkares, sjuksköterskors och annan medicinsk personals expertis, vilket möjliggör för dem att utveckla och bibehålla  spetskompetens. Utvecklade sjukvårdssystem strävar därför efter att koncentrera volymer till nivåer där antalet behandlingar eller operationer per läkare blir tillräckligt höga för att kunna driva kvalitets- och produktivitetsförbättringar. Trenden mot ökad specialisering är i linje med skiftet från sluten till öppenvård och den ökade tillämpningen av LEON, vilket möjliggör att man kan erbjuda fler patienter sjukvård av hög kvalitet till samma kostnad för sjukvårdssystemet.

Utvecklingen mot ökad specialisering avspeglas i de flesta sjukvårdssystem och driver också en ökad förekomst av så kallad centers of excellence.