Om Ramsay GdS offentliga kontantbud

Den 26 oktober meddelade Ramsay Générale de Santé (Ramsay GdS) att aktieägare som tillsammans äger cirka 96% av kapitalet och rösterna i Capio har valt att acceptera det uppköpserbjudande som Capios styrelse i ett pressmeddelande den 10 oktober meddelade att de enhälligt rekommenderar. Ramsay GdS fullföljer därmed köpet och blir Capios nya ägare.

Den s k acceptperioden, under vilken aktieägare kan acceptera uppköpserbjudandet, avslutades per den 25 oktober, men Ramsay GdS meddelade samtidigt att perioden förlängts till den 7 november för att ge återstående aktieägare ytterligare en möjlighet att acceptera erbjudandet.

RGdS avser att påkalla tvångsinlösen av återstående aktier i Capio i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband med tvångsinlösenförfarandet avser RGdS att verka för att Capios aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

För fullständig information, se Ramsay GdS webbplats om erbjudandet: Ramsay GdS offentliga kontantbud

Pressmeddelande från Ramsay Génerale de Santé 26 oktober 2018 Ramsay Générale de Santé fullföljer det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Capio