Verksamheter

Capio organiserar sin verksamhet i tre operativa segment: Capio Norden (Sverige, Norge och Danmark), Capio Frankrike och Capio Tyskland. Varje operativt segment erbjuder ett brett utbud av sjukvårdstjänster och är organiserat för att kunna leverera sjukvård på den mest effektiva nivån för varje patient.

2017