Capio Frankrike

Capio Frankrike driver akutsjukhus, lokalsjukhus och specialistkliniker för rehabilitering och psykiatri samt ett dagkirurgiskt dagcentrum.

I Frankrike har Capio en stark nationell närvaro med verksamhet i sju hälso- och sjukvårdsregioner, inklusive de snabbväxande områdena kring Paris, Lyon och Toulouse. Segmentets 22 sjukhus och specialistkliniker utför en lång rad behandlingar inom framförallt medicin, kirurgi och obstetrik och drivs via regionala ackrediteringar från de regionala hälso- och sjukvårdsmyndigheterna (ARS).

Viktiga händelser 2017

  • Vårt fokus på Modern Medicin fortsatte att ge goda resultat. Medelvårdtiden exklusive geriatrik minskade med 2,5 procent och andelen dagkirurgi var 70 procent.
  • 50 deltagare 2015, 230 deltagare 2016 och 59 deltagare 2017 i Capios managementprogram.
  • Prissänkning om -2,09 procent från mars 2017. Utvecklingen under året påverkades även av en lägre patienttillväxt än tidigare för den franska privata sjukvårdsmarknaden. För att stödja den finansiella utvecklingen lanserades ett åtgärdsprogram 2017.
  • Fortsatt patienttillväxt då Capios erbjudande inom Rapid Recovery attraherar nya patienter och läkare samt utökning av den geriatriska verksamheten vid ett antal sjukhus.