Capio Frankrike

Capio Frankrike driver akutsjukhus, lokalsjukhus och specialistkliniker för rehabilitering och psykiatri samt ett dagkirurgiskt dagcentrum.

I Frankrike har Capio en stark nationell närvaro med verksamhet i sju hälso- och sjukvårdsregioner, inklusive de snabbväxande områdena kring Paris, Lyon och Toulouse. Segmentets 22 sjukhus och specialistkliniker utför en lång rad behandlingar inom framförallt medicin, kirurgi och obstetrik och drivs via regionala ackrediteringar från de regionala hälso- och sjukvårdsmyndigheterna (ARS).

2017