Capio Frankrike

Capio Frankrike driver åtta akutsjukhus, tio lokalsjukhus och tre specialistkliniker för rehabilitering och psykiatri samt ett dagkirurgiskt dagcentrum.

Capio Frankrike är verksamt i sju av landets regioner, koncentrerat till distrikten kring Bayonne, Lyon, Toulouse samt Paris. Capio Frankrike erbjuder ett stort antal olika medicinska behandlingar, exempelvis inom ortopedi, gastrointestinal kirurgi, urologi, gynekologi och lungmedicin liksom neurologi samt behandlingar inom hjärt- och överviktskirurgi. Stor vikt läggs vid att implementera Modern Medicin i hög takt för att förbättra kvaliteten, minska medelvårdtiden och driva skiftet från slutenvård till öppenvård.

Framtida fokusområden

  • En fortsatt hög grad av implementering av Modern Medicin och nödvändiga investeringar i anläggningar och teknik
  • Vidareutveckling av star networks, inklusive rekrytering av nya läkare för att stödja det utökade vårdutbudet och patienttillväxten
  • Systematiskt kvalitetsarbete genom att fortsätta införa och mäta kvalitet genom kvalitetsindikatorer (QPI) inom verksamheten
  • Starkt fokus på organisation och ledning för att stödja utvecklingen av kvalitet och produktivitet