Regional översikt

Capio är verksamt i sju hälso- och sjukvårdsregioner i Frankrike

Capio är verksamt i sju hälso- och sjukvårdsregioner i Frankrike

  • Toulouse-regionen
  • Lyon-regionen
  • Aquitaine-regionen
  • Île de France-regionen
  • Eastern-regionen
  • La Rochelle-regionen
  • Provence Alpes Côte d'Azur-regionen

Verksamheten på de 22 sjukhusen och specialistklinikerna bygger på Capios strategi för Modern Medicin och Rapid Recovery och drivs via ackre- ditering från de regionala hälso- och sjukvårdsmyndigheterna (ARS). All sjukvårdsverksamhet är utformad för att tillgodose de patient- behov som finns i varje region, i nära samarbete med den regionala hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Det franska sjukvårdssystemet har nationellt sett en överkapacitet på vårdplatser inom slutenvård. Capios ambition är att på ett regionalt plan driva på skiftet från slut- envård till öppenvård och på så vis bidra till den pågående konsoli- deringen. Mellan Capios olika regioner sker ett löpande utbyte när det gäller nya behandlingsmetoder, patientflöden och vårdprocesser. Syftet är att dela med sig av bästa praxis och påskynda implemente- ringen av koncepten Modern Medicin och Rapid Recovery.