Capio Norden

Det nordiska segmentet består av verksamheterna i Sverige, Norge and Denmark.

I Sverige är Capio verksamt i 13 landsting och regioner varav Stockholm, Västra Götaland och Region Skåne är de största sett till antalet invånare. I Norge finns Capio i hela landet i samtliga fyra vårdregioner – den centrala, norra, södra samt östra och västra regionen. Capio CFR i Danmark är verksamt i tre av fem  vårdregioner – huvudstadsregionen, södra Danmark och norra Danmark. 

Viktiga händelser 2016

  • Den organiska omsättningstillväxten drevs av ökade volymer inom fritt vårdval för  specialistvård och kontraktsverksamheter i Sverige (främst Capio S:t Göran och geriatrik i Stockholm) i kombination med nya kliniker i Norge
  • En ny, större akutmottagning öppnades på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm i april 2016 och bidrog till den goda tillväxten under 2016
  • För att höja produktiviteten genomförde Capio Närsjukvård ett program för att minska antalet medarbetare (FTE) med 90 av cirka 2 000 under 2016. Merparten av minskningen avsåg hyrpersonal
  • 220 deltagare i Capios managementprogram Modernt Management för att utveckla sitt ledarskap
  • I Norge slutfördes en ISO-certifiering. Hela verksamheten är nu kvalitets- och miljöledningscertifierad
  • Capios bas i Norden stärktes genom förvärvet av den danska sjukhusgruppen CFR Hospitaler. CFR innefattar fyra specialistsjukhus och fyra röntgenenheter och är verksamt i tre av fem regioner i Danmark. Verksamheten är inriktad på ortopedi, ryggkirurgi, mag- och tarmkirurgi, urologi och öron-näsa-hals-sjukdomar och har över 80 000 besök och utför över 8 000 operationer årligen