Capio Norden

Det nordiska segmentet består av verksamheterna i Sverige, Norge and Danmark.

I Sverige är Capio verksamt i 15 landsting och regioner varav Stockholm, Västra Götaland och Region Skåne är de största sett till antalet invånare. I Norge finns Capio i samtliga fyra vårdregioner – den centrala, norra, sydöstra och västra regionen. I Danmark är Capio verksamt i fyra av fem regioner – huvudstadsregionen, södra Danmark samt Mitt- och Nordjylland.

2017

Viktiga händelser 2017

  • Ökat fokus på kunskapsutbyte och best practice inom ortopedi och akutgeriatrik, vilket lett till kortare vårdtider och fler patienter.
  • Först i Norge att utföra höft- och knäprotesoperationer i dagkirurgi.
  • Förändringar i organisationen i Sverige för att ta nästa steg mot specialisering, digitalisering samt interna vårdkedjor.
  • Utveckling av ledarskapet genom att mer än 60 medarbetare deltagit i Capios managementprogram under året.
  • Utrullning av Capios digitala tjänster ”Läkarbesök Online” och ”Bättre besök” på våra vårdcentraler i Sverige.
  • Förnyat förtroende av Region Örebro att bedriva specialistvård vid Capio Läkargruppen. Har även vunnit flera mindre offentliga kontrakt inom ögonsjukvård, ortopedi och psykiatri i Sverige samt ÖNH, urologi, ortopedi och mammografi i Danmark.
  • Förstärkning av Capios bas i Norden genom förvärvet av den danska sjukhusgruppen CFR Hospitaler samt två mindre tilläggsförvärv. Även stärkt Capios position inom primärvård samt ögonsjukvård genom förvärv i Sverige och Norge.