Capio Danmark

Capio CFR Hospitaler – en väletablerad leverantör av privat primär- och specialistvård

Capio CFR Hospitaler bedriver verksamhet vid sex sjukhus, varav två är belägna i Köpenhamnsregionen, ett i Odense på Fyn och ett i Skørping, Nordjylland. Capio CFR Hospitaler är specialiserade inom ortopedi, ryggkirurgi, gastro, urologi samt öron-näsa-hals och tar årligen emot fler än 80 000 patientbesök och utför 8 000 operationer. I tillägg till sjukhusverksamheten finns även fem radiologienheter, en per varje sjukhus. Dessa enheter erbjuder MRI, mammografi samt ultraljud och röntgentjänster. Capio CFR Hospitaler är verksamma i fyra av fem regioner i Danmark. Sjukvården som erbjuds finansieras nästan uteslutande privat via försäkringsbolag, företag och egenbetalande patienter.