Capio Norge

I Norge erbjuder Capio vård inom primärvård och somatisk specialistvård.

I Norge erbjuder Capio vård inom primärvård och somatisk specialistvård. Capio Norge driver åtta medicinska center under varumärket Volvat som erbjuder förebyggande och allmänna sjukvårdstjänster samt specialistsjukvård, samt tre specialistkliniker med behandling av ätstörningar respektive sjukgymnastik. Sjukvården som erbjuds finansieras nästan uteslutande privat via försäkringsbolag, företag och egenbetalande patienter. Idag är verksamheten rikstäckande, via verksamhet i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Hamar, Tromsø och Trondheim.