Capio Norge

I Norge erbjuder Capio vård inom primärvård och somatisk specialistvård.

I Norge erbjuder Capio vård inom primärvård och somatisk specialistvård. Capio Norge driver åtta medicinska center under varumärket Volvat som erbjuder förebyggande och allmänna sjukvårdstjänster samt specialistsjukvård, samt tre specialistkliniker med behandling av ätstörningar respektive sjukgymnastik. Sjukvården som erbjuds finansieras nästan uteslutande privat via försäkringsbolag, företag och egenbetalande patienter. Volvat, som grundades i Oslo 1985 och firade 30-årsjubileum 2015, har utvecklats starkt genom ett kontinuerligt kvalitetsarbete och ökade patientvolymer de senaste åren. Idag är verksamheten rikstäckande, via verksamhet i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Hamar, Tromsø och Trondheim.

 

Framtida fokusområden

  • Utöka verksamheten som diversifierad vårdgivare inom primärvård och specialistvård i hela landet och stärka ställningen som en pålitlig och långsiktig partner till det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet
  • Fortsätta arbetet med att utveckla kvalitetsindikatorer (QPI) för de vanligaste kirurgiska ingreppen och införa ett nytt verktyg för att följa upp patientnöjdheten
  • Fortsätta utveckla och införa digitala lösningar