Capio Sverige

I Sverige erbjuder Capio vård inom områdena primärvård, somatisk och psykiatrisk specialistvård samt akutvård.

Verksamheten bedrivs på mottagningar för primärvård, mottagningar för somatisk specialistvård, närsjukhus, mottagningar för psykiatrisk specialistvård samt vid ett akutsjukhus, organiserade i följande affärsområden: Capio Närsjukvård, Capio Specialistkliniker, Capio Ortopedi och Capio S:t Görans Sjukhus.