Capio Närsjukvård

Affärsområde Capio Närsjukvård erbjuder primärvård på mottagningar på 83 platser i 12 landsting och regioner.

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin och specialistsjukvård på uppdrag av tolv landsting och regioner, på mottagningar på 83 platser från Simrishamn i söder till Umeå i norr. Utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård erbjuder vårdcentralerna närliggande tjänster som exempelvis barnsjukvård och mödravård, arbetsterapi och sjukgymnastik. Dessutom erbjuds specialistsjukvård inom bland annat urologi, kardiologi, allmänkirurgi och ortopedi vid ett flertal av Capio Närsjukvårds enheter i Skåne.

 

Framtida fokusområden

  • Fortsätta införa digitala lösningar
  • Utveckla hela patientupplevelsen utifrån ett perspektiv där tillgänglighet, geografisk närhet till vården och vänligt bemötande står i fokus
  • Fortsätta arbeta med kvalitetsindikatorer (QPI), bredda kvalitetsmätningarna till fler patientgrupper och införa RAVE på alla primärvårdsenheter
  • Utveckla, dokumentera och införa standardiserade vårdförlopp (CPI) för att förbättra vårdkvaliteten