Capio Psykiatri

Capio Psykiatri är en av de största privata vårdgivarna inom psykiatrisk specialistvård i Sverige.

Verksamheten bedrivs på 14 platser i fem landsting via tidsbestämda vårdavtal och ackrediteringar för fritt vårdval. Capio Psykiatri behandlar patienter inom vårdområdena allmänpsykiatri, beroendemedicin och ätstörningar.

Framtida fokusområden

  • Öppna den nya depressionsmottagningen i södra Stockholm
  • BeHålla nuvarande vårdkontrakt när dessa upphandlas på nytt och utöka verksamheten genom att vinna nya upphandlingar
  • Utveckla och utöka utbudet inom den privatfinansierade vården
  • Bredda konceptet med digitala konsultationer