Capio Specialistkliniker

Capio Specialistkliniker finns på 31 platser och i elva landsting och regioner i Sverige och erbjuder ett brett spektrum av somatisk specialistvård.

Verksamheterna är organiserade i fyra huvudområden: Akutgeriatrik, ortopedi, närsjukhus och Single-episode inom öron-näsa-hals, gynekologi, ögonsjukvård samt allmänkirurgi. Klinikerna drivs inom ramen för upphandlade kontrakt eller ackreditering för vårdval i elva landsting, inklusive Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Dessutom finns ett växande behov av sjukvård som finansieras via försäkringsbolag.

Framtida fokusområden

  • Fortsätta växa och bredda vårdutbudet, t.ex. genom nya tjänster inom ortopedi
  • Tillväxt inom single episode-specialiteter, t.ex. ögonsjukvård och överförda volymer inom andra specialiteter
  • Förbereda för kommande upphandlingar av akutgeriatrik i Stockholms läns landsting
  • Göra nya förvärv för att öka vår närvaro och stärka de integrerade vårdkedjorna
  • Vidareutveckla och införa digitala lösningar