Capio S:t Görans Sjukhus

Capio S:t Görans Sjukhus i centrala Stockholm är ett av Sveriges större akutsjukhus sett till antalet akutpatienter i upptagningsområdet (cirka 400 000 invånare) och det enda i privat regi i Norden.

Verksamheten drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) och omfattar akut och planerad sjukvård för vuxna inom den akuta bassjukvården. Här finns akutklinik och kliniker för ortopedi, kirurgi, medicin, neurologi, radiologi, anestesi samt smärt- och fysiologikliniker. Här finns också ett bröstcentrum och ledande expertis inom områden som axelkirurgi.

Framtida fokusområden

  • Fortsätta anpassa Capio S:t Göran sjukhus till Stockholms läns landstings framtidsplan
  • Minska medelvårdtiden genom fokus på Modern Medicin och nya arbetssätt så att det frigörs kapacitet till att behandla fler patienter
  • Frigöra mer tid för patienterna genom Modernt Management så att den medicinska personalen kan ägna mer tid åt att behandla patienterna och mindre åt administration
  • Fortsätta göra patienterna delaktiga i sjukhusets utveckling och i den egna behandlingen och tillfrisknandet
  • Utveckla och införa digitala verktyg som viktiga katalysatorer för förändring