Capio Tyskland

Capio Tyskland erbjuder vård på samtliga nivåer i vårdkedjan förutom den för universitetssjukhus.

I Tyskland består Capios verksamhet dels av fem allmänna sjukhus med ett brett vårderbjudande inom akut och planerad vård och dels av ett antal kliniker specialiserade inom venkirurgi och ögonsjukvård. Verksamheten är spridd över sju olika förbundsländer och Capio bygger lokala nätverk där allmänsjukhus och specialistkliniker har ett nära samarbete med Capios specialiserade öppenvårdsmottagningar.

Viktiga händelser 2017

  • Under året fortsatte arbetet inom Modern Medicin. Fokus var att införa Rapid Recovery-protokoll inom höft- och knäproteskirurgin, vilket har lett till en förkortning av vårdtiden. Detta har möjliggjorts genom kunskapsutbyte med framförallt Capio Clinique de Domont i Frankrike.
  • Utveckling av ledarskapet genom att 20 medarbetare deltagit i Capios managementprogram under året.
  • Utökning av vårdutbudet genom förvärv av den specialiserade ögonkliniken Augenklinik Universitätsallee i Bremen, samt tillväxt inom öppenvården genom nya auktorisationer och fler patienter.
  • Slutförande av sista fasen i det omfattande byggprojektet på Capio Mathilden-sjukhuset i Büdingen – som har inneburit en modernisering och utbyggnad av sjukhuset. Det är ett strategiskt viktigt initiativ för att skapa goda förutsättningar för Modern Medicin och specialisering på ett allmänsjukhus.
  • Avyttring av sjukhuset i Weißenburg i februari 2017, med enheterna för rehabilitering och omvårdnad, då det inte hörde till den tyska kärnverksamheten.