Capio Tyskland

Capio Tyskland erbjuder vård på samtliga nivåer i vårdkedjan förutom den för universitetssjukhus.

Verksamheten består av fem allmänna sjukhus med ett brett utbud av sjukvård, sju öppenvårdsmottagningar (MVZ) och fyra specialistkliniker med fokus på venkirurgi – ett behandlingsområde där Capio Tyskland är marknadsledande inom slutenvård med en marknadsandel på cirka 15%. Capio Tysklands verksamhet finns på nio orter i landet – i Otterndorf, Dannenberg, Büdingen, Bad Brückenau, Aschaffenburg, Hilden, Laufen, Blaustein och Bad Bertrich.

Framtida fokusområden

  • Snabbare införande av Modern Medicin som ska ge högre kvalitet och lägre medelvårdtid, underlätta omställningen från slutenvård till öppenvård och frigöra kapacitet för nya elektiva volymer
  • Fortsätta profilera sjukhusen för att öka patientvolymerna inom attraktiva behandlingsområden där Capio Tyskland har stor specialistkompetens
  • Utveckla vårdutbudet för att kunna ta emot fler öppenvårdspatienter
  • Driva konsolidering och stärka nätverken genom tilläggsförvärv