Capio Tyskland

Capio Tyskland erbjuder vård på samtliga nivåer i vårdkedjan förutom den för universitetssjukhus.

I Tyskland består Capios verksamhet dels av fem allmänna sjukhus med ett brett vårderbjudande inom akut och planerad vård och dels av ett antal kliniker specialiserade inom venkirurgi och ögonsjukvård. Verksamheten är spridd över sju olika förbundsländer och Capio bygger lokala nätverk där allmänsjukhus och specialistkliniker har ett nära samarbete med Capios specialiserade öppenvårdsmottagningar.

2017