Nyckeltal Capio Tyskland

(Jan-Dec)20142013 2012
 Helår  
Produktion, tusental   
Antal öppenvårdstillfällen164,0152,4143,1
Antal slutenvårdstillfällen40,640,239,2
    
Resurser   
Antal medarbetare (FTE) 1 3201 2921 266
I % av Koncernen111112
    
Finansiella nyckeltal, MSEK   
Omsättning1 1231 0311 000
Omsättning, öppenvård1089897
Omsättning, slutenvård989912882
Omsättning, övrigt262121
I % av Koncernen9810
Ladda ner som Excel